Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka ÚMK - FMK

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav marketingových komunikací se zaměřením na psychologii reklamy.

Požadavky:
  • vědecká hodnost docent
  • publikační činnost v oboru marketingových komunikací
  • pedagogická a vědecká praxe min. 5 let
  • vysoké pracovní nasazení, bezúhonnost
  • znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup v prosinci 2008.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 4.12.2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit opis diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti a profesní životopis s údaji o dosavadní praxi.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes v úterý 4. 11. 2008.