Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro ÚFMI - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav fyziky a materiálového inženýrství.

Požadavky:
  • absolvent minimálně doktorského studia ve fyzikálním oboru (titul Ph.D.)
  • znalost minimálně jednoho neslovanského jazyka (na komunikační úrovni, odborná znalost)
  • praxe ve výuce fyziky na akademické půdě
  • publikační činnost
  • schopnost samostatné tvůrčí práce a současně schopnost aktivně se zapojit do práce
  • morální a občanská bezúhonnost
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 1. dubna 2010.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 18. března 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: mdrahotuska@rektorat_utb_cz.

K žádosti je potřeba doložit vysvědčení a opis diplomu, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Inzerát zveřejněn v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 18. 2. 2010.