Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro ÚBAP - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav biochemie a analýzy potravin pro výuku předmětu Fyzikální chemie.

Požadavky:
  • ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru fyzikální chemie
  • akademicko-vědecký titul Ph.D., CSc.
  • publikační činnost v oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost
  • zájem o další vzdělávání
  • morální a občanská bezúhonnost
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 1. září 2011.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 3. dubna 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je potřeba doložit kopie dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.