Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka - ÚPI FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav potravinářského inženýrství se zaměřením na:

  • analýzu potravin - 100% úvazek
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru chemie a technologie potravin nebo příbuzných oborů
  • vědecko-pedagogická hodnost docent
  • odpovídající pedagogická a vědecká práce
  • publikační činnost
  • znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup 1. dubna 2008.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 20. 3. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
Mostní 5139,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit doklad o dosažené vědecko-pedagogické hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes v úterý 19. 2. 2008.