Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro ÚMK - FMK

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav marketingových komunikací se specializací na reklamu a marketingové komunikace.

Požadavky:
  • vědecko-pedagogická hodnost profesor, docent, akademicko-vědecký titul Ph.D., CSc. nebo doktorské studium před dokončením
  • pedagogická a odborná praxe min. 5 let
  • publikační činnost v oboru reklama, marketingové komunikace
  • organizační schopnosti, flexibilita, vysoké pracovní nasazení
  • morální a občanská bezúhonnost
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 1. října 2011.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 18. září 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.