Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro ÚPPD - FMK

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav prostorového a produktového designu pro ateliér Prostorová tvorba.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání minimálně magisterského stupně v příslušném oboru
  • vědecko-pedagogická hodnost prof., doc., akademicko-vědecký titul Ph.D., CSc., případně studium doktorského studijního programu výhodou
  • odborná praxe v oboru minimálně 5 let
  • tvůrčí činnost v oboru architektury a interiérového designu
  • organizační schopnosti, flexibilita, bezúhonnost, vysoké pracovní nasazení
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 1. 11. 2011.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 8. 10. 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.