Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro ÚAA - FMK

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav animace a audiovize ateliér Audiovize.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání minimálně magisterského stupně v příslušném oboru
  • vědecko-pedagogická hodnost prof., doc., akademicko-vědecká hodnost Ph.D., CSc., případně studium doktorského studijního programu před dokončením
  • pedagogická a odborná praxe
  • komunikační schopnosti, organizační schopnosti, flexibilita, vysoké pracovní nasazení
  • občanská bezúhonnost
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 1. ledna 2012.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 16. 12. 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.