Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro ÚFMI - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav fyziky a materiálového inženýrství.

Požadavky:
  • ukončené VŠ vzdělání minimálně magisterského stupně fyzikálního nebo příbuzného oboru
  • absolvent nebo student 2. - 4. ročníku doktorského studijního programu v oblasti fyzikálních nebo příbuzných věd
  • schopnost samostatné tvůrčí práce a současně schopnost aktivně se zapojit do práce v badatelském týmu
  • publikační činnost
  • praxe ve výuce fyziky nebo mikroskopie výhodou
  • praxe v práci se světelnou mikroskopií, mikroskopií atomárních sil, elektronovou mikroskopií výhodou
  • morální a občanská bezúhonnost
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce na min. na úrovni B2

Předpokládaný nástup únor 2012.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 22. ledna 2012 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je potřeba doložit vysvědčení a opis diplomu, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.