Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro ÚRFG - FMK

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav reklamní fotografie a grafiky pro ateliér Grafický design.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání se specializací na grafický design
  • akademicko-vědecký titul Ph.D.
  • pedagogická a odborná praxe min. 5 let
  • umělecká tvůrčí činnost po dobu min. 5 let
  • odborná, přednášková a publikační aktivita v oboru grafický design u nás i v zahraničí
  • organizační schopnosti, flexibilita, bezúhonnost, vysoké pracovní nasazení
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 1. září 2012.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 22. dubna 2012 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.