Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro IBT-UH - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro INSTITUT BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ v Uherském Hradišti.

  • Akademický pracovník - profesor (na 100 % úvazek) se zaměřením na Logistiku a bezpečnost
Požadavky:
  • vědecko-pedagogická hodnost profesor
  • odpovídající pedagogická a vědecká praxe a zapojení do vědecké práce
  • publikační činnost
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup v lednu - únoru 2009.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 17. 1. 2009 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o dosaženém vzdělání, přehled dosavadní vědeckopedagogické činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 18. 12. 2008.