Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka UFU - FaME

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav financí a účetnictví:

  • akademický pracovník (docent nebo odborný asistent)pro výuku předmětu Daně a veřejné finance
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • vědecká hodnost CSc., Ph.D., případně zahájené studium doktorského studijního programu v příslušné oblasti
  • publikační činnost v oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o vzdělávání a profesní růst
  • schopnost týmové práce
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Nástup 1.2.2009.

K žádosti je třeba doložit opis diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a přehled publikační činnosti.

Přihlášky zasílejte do 11. 1. 2009 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

Inzerát zveřejněn v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 11. 12. 2008.