Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka - FMK

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav marketingových komunikací na výuku předmětů:

  • Týmová práce, Osobní prodej a Psychologie spotřebitele.
Požadavky:
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo studium Ph.D.
  • min. 5 let praxe
  • pedagogická praxe na VŠ
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup únor 2008.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 12. 1. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
Mostní 5139,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit opis diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti a profesní životopis s údaji o dosavadní praxi.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 13.12.2007.