Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro ÚCH - FT

Univerzita tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav chemie se zaměřením na organickou chemii.

Požadavky:
  • ukončené vysokoškolské vzdělání v některém z chemických oborů
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo předpoklady pro její získání
  • odpovídající pedagogická a vědecká práce u uchazečů s praxí delší než 2 roky
  • morální a občanská bezúhonnost
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 1. března 2010.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 21. února 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: mdrahotuska@rektorat_utb_cz.

K žádosti je potřeba doložit vysvědčení a opis diplomu, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Inzerát zveřejněn v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 21. 1. 2010.