Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka - ÚFMI FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro ÚSTAV FYZIKY A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ pro výuku předmětů (seminářů a laboratorních cvičení):

  • Fyzika
  • Fyzika polymerů
Požadavky:
  • Ukončené VŠ a doktorské studium technického nebo přírodovědeckého směru se zaměřením na Biofyziku a Chemickou fyziku, Fyziku polymerů, Fyzikální chemii, Nauku o nekovových materiálech
  • Znalost anglického jazyka
  • Práce na PC
  • Samostatnost
  • Iniciativnost
  • Publikační činnost ve vědecké práci

Předpokládaný nástup 1. 9. 2007.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte 25. 8. 2007 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
Mostní 5139,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopie dokladů o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní vědeckopedagogické činnosti.