Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro ÚIOŽP - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v některém oboru souvisejícím s ochranou životního prostředí (environmentální technologie, chemie životního prostředí, ekologie, toxikologie nebo příbuzné obory)
  • ukončené doktorské studium příslušného směru (Ph.D., CSc.) nebo výhled brzkého ukončení, případně předpoklady pro absolvování tohoto studia
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost
  • zájem o další vzdělávání
  • komunikace v anglickém jazyce
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup v srpnu 2008.

Přihlášky s profesním životopisem a doklady o vzdělání zasílejte do 3. 7. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes v úterý 3. 6. 2008.