Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka - ÚM FAI

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro ÚSTAV MATEMATIKY pro výuku základních matematických disciplín se zaměřením na:

  • Matematickou analýzu a matematickou statistiku
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru
  • pedagogicko-vědecká hodnost (prof., doc.), případně dosažená vědecká hodnost (Ph.D., CSc.)
  • aktivní vědecko-výzkumná činnost spojená s publikační činností
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci na zahraničních i tuzemských projektech
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce.

Předpokládaný nástup 1. března 2008.

Výuka bude probíhat na detašovaném pracovišti Fakulty technologické UTB v Uherském Hradišti.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 17. února 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Mgr. Zuzana Fišerová,
Mostní 5139,
7601 Zlín

nebo elektronicky na adresu: fiserova@rektorat_utb_cz.

K žádosti na pozici akademického pracovníka je třeba doložit kopii dokladů o dosaženém vzdělání a přehled dosavadní vědeckopedagogické činnosti.

Text výběrového řízení byl publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 17. 1. 2008.