Výběrové řízení na obsazení místa Projektový manažer pro CEBIA-TECH - FAI

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Projektový manažer pro Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech).

Projektový manažer bude zabezpečovat organizační, technické a finanční řízení projektu CEBIA-Tech Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. K jeho činnostem bude patřit:

 • komunikace s členy projektového týmu
 • sledování a naplňování cílů projektu - monitorovacích indikátorů
 • plánování a sledování plnění harmonogramu administrativně-organizačních činností
 • komunikace s partnery a dodavateli
 • komunikace s řídícím orgánem
 • odpovědnost za zpracování monitorovacích zpráv a propagaci projektu
 • spolupráce na přípravě žádosti o platbu na základě podkladů projektové účetní
Požadavky:
 • VŠ vzdělání
 • organizační a komunikační schopnosti
 • flexibilitu
 • aktivní znalost angličtiny
 • morální a občanská bezúhonnost
 • zkušenosti s řízením projektů Evropských strukturálních fondů jsou výhodou

Předpokládaný nástup 1. 4. 2011.

Přihlášky s profesním životopisem a kopií dokladu o vzdělání zasílejte do 15. 3. 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Mgr. Jana Večerková,
personální oddělení,
T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.