Výběrové řízení na obsazení místa Ředitel komunikační agentury - FMK

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Ředitel komunikační agentury.

Požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání
  • profesní zkušenosti v oblasti projektového řízení
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce
  • organizační schopnosti, flexibilita, bezúhonnost, vysoké pracovní nasazení

Předpokládaný nástup listopad 2010.

Průvodní dopis s profesním životopisem zasílejte do 10. října 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a čestné prohlášení o bezúhonnosti.