Výběrové řízení na obsazení místa Ředitel/ředitelka KMZ - Rekt.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Ředitel/ředitelka Kolejí a menzy UTB ve Zlíně.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání magisterského stupně
  • manažerské a řídící schopnosti, samostatnost v rozhodování
  • praxi v řízení ubytovacích nebo stravovacích zařízeních
  • schopnost týmové práce, flexibilita
  • morální a občanská bezúhonnost
  • aktivní znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup 1. 12. 2011.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 30. 9. 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopie dokladů o dosaženém vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti.