Výběrové řízení na obsazení místa Ředitel/ředitelka Knihovny UTB - Rekt.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Ředitel/ředitelka Knihovny UTB ve Zlíně.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání magisterského stupně
  • znalosti z oboru knihovnictví
  • orientace v současné situaci českého knihovnictví
  • schopnost vedení pracovního kolektivu
  • komunikační a organizační schopnosti
  • samostatnost a flexibilita
  • praxe v oboru
  • morální a občanská bezúhonnost
  • aktivní znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup 1. září 2009.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 10. 07. 2009 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení o bezúhonnosti.