Výběrové řízení na obsazení pozic Akademický pracovník pro ÚTMP a vědecko-výzkumné úkoly - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic:

 
Akademický pracovník pro Ústav technologie a mikrobiologie potravin
 • AP se zaměřením na biochemii a mikrobiologii
 • Jedná se o zástup za MD a RD
 
Požadavky:
 • ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně magisterského stupně v příslušném případně příbuzném oboru
 • akademicko-vědecký titul Ph.D. nebo předpoklad pro jeho získání
 • odpovídající pedagogická a vědecká práce
 • publikační činnost s dostatečným citačním ohlasem
 • morální a občanská bezúhonnost
 • aktivní znalost anglického jazyka
 
 
Akademický pracovník pro vědecko-výzkumné úkoly související s řešením projektu GA ČR
(pro obsluhu LC – MS/MS se zaměřením na analýzu biologických materiálů)
 
Požadavky:
 • ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně magisterského stupně v příslušném případně příbuzném oboru
 • akademicko-vědecký titul Ph.D.
 • odpovídající praxe ve vědecko-výzkumné činnosti
 • praxe v oblasti kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie
 • publikační činnost s dobrým citačním ohlasem
 • morální a občanská bezúhonnost
 • aktivní znalost anglického jazyka
 
 

Nástup říjen 2011.

Přihlášky zasílejte do 8. 10. 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.