Výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků pro ÚJ - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav jazyků

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic:

Akademický pracovník pro obor Německá filologie
pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D., CSc.) výhodou
 
Akademický pracovník pro obor Německá filologie (zástup za mateřskou dovolenou)
pedagogicko-vědecká hodnost (doc., Ph.D., CSc.) výhodou
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru Německá filologie
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
  • vysoké pracovní nasazení
  • morální a občanská bezúhonnost
  • aktivní znalost anglického jazyka

Nástup od 1. září 2010.

Průvodní dopis s profesním životopisem zasílejte do 8. května 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
personální oddělení
Mgr. Jana Veselková
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pracovních pozic.