Výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků pro ÚASV - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků pro Ústav aplikovaných společenských věd v oboru Psychologie - vědecko-pedagogická hodnost doc., akademicko-vědecký titul Ph.D., CSc. výhodou.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání minimálně magisterského stupně v příslušném oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
  • komunikativní schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost

Nástup únor 2012.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 8. 10. 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
Nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K přihlášce je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

FHS si vyhrazuje právo na případné neobsazení pozice.