Výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků Ředitel/ka ústavu pro ÚL, ÚKŘ a ÚEB - FLKŘ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků Ředitel/ka ústavu pro:

Ústav logistiky
Ústav krizového řízení
Ústav environmentální bezpečnosti
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru
  • vědecko-pedagogická hodnost prof., doc., akademicko-vědecký titul Ph.D., CSc., případně doktorské studium před dokončením
  • pedagogická a vědecká praxe, publikační činnost
  • řídící a manažerské schopnosti
  • morální a občanská bezúhonnost
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Nástup dle dohody.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 16. 1. 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o dosaženém vzdělání, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti. Dále uchazeči předloží písemný projekt činnosti a rozvoje pracoviště.