Výběrové řízení na obsazení pozic Akademických pracovníků pro ÚPV - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav pedagogických věd

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic:

Akademický pracovník pro výuku andragogických předmětů
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru andragogika
  • pedagogicko-vědecká hodnost prof., doc. nebo Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení studijního doktorského programu příslušného oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
  • morální a občanská bezúhonnost
  • aktivní znalost anglického jazyka
 
Akademický pracovník pro výuku předmětů z oblasti sociální práce
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru sociální práce
  • pedagogicko-vědecká hodnost prof., doc. nebo Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení studijního doktorského programu příslušného oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
  • morální a občanská bezúhonnost
  • aktivní znalost anglického jazyka
 

Nástup od 1. září 2010.

Průvodní dopis s profesním životopisem zasílejte do 15. 5. 2010 na adresu:

>Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pracovních pozic.