Výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků pro ÚPKS - FAI

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků pro Ústav počítačových a komunikačních systémů.

pro výuku předmětů: Telekomunikační systémy, Hradlová pole (VHDL), Technika počítačů a komunikací, Digitální komunikace a Pokročilé architektury procesorů.

Předpoklad dalších dovedností a znalostí v těchto oblastech: návrh HW systémů, programování v C/C++.

Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru telekomunikační nebo sdělovací technika na elektrotechnické fakultě.
 • vědecko-pedagogická hodnost (prof., doc.), akademicko-vědecký titul (Ph.D., CSc.),
 • publikační činnost v oboru,
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci,
 • zájem o vzdělávání a profesní růst,
 • komunikativnost a schopnost týmové práce,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • morální a občanská bezúhonnost.

Předpokládaný nástup: září 2017

 
pro výuku předmětů: Programování (jazyk C), Architektura počítačů a Analýza a objektové modelování software.

Předpoklad dalších dovedností a znalostí v těchto oblastech: OS Android, Java a digitální zpracování signálu.

Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru informatika, výpočetní technika nebo v příbuzném oboru,
 • vědecko-pedagogická hodnost (prof., doc.), akademicko-vědecký titul (Ph.D., CSc.),
 • publikační činnost v oboru,
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci,
 • zájem o vzdělávání a profesní růst,
 • komunikativnost a schopnost týmové práce,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • morální a občanská bezúhonnost.

Předpokládaný nástup: září 2017

 

Žádost s profesním životopisem zasílejte do 2. 9. 2017 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Bc. Lubomíra Šustková,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o dosaženém vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB ve Zlíně).


Povinně zveřejňované informace

Sdělení o počtu uchazečů: přihlášeni 2 uchazeči

Termín zasedání komise: 8. 9. 2017

Rozhodnutí: byl vybrán Ing. Lukáš Králík