Výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků pro ÚRRVSP, ÚPIIS a ÚFÚ - FAME

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků pro:

Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
1 akademický pracovník pro výuku právních předmětů
3 akademičtí pracovníci pro výuku předmětů v oboru regionální rozvoj
 
Požadováno je:
  • Zaměření na problematiku regionální analýzy a matematických metod v regionálním rozvoji
  • Zaměření na problematiku projektového managementu a ekonomické geografie
  • Zaměření na problematiku hospodářské a sociální soudržnosti EU a strukturálních fondů EU
 
 
Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
1 akademický pracovník pro výuku předmětů Logistics, Business Information Systéme, Information management, E-Business v JA
 
 
Ústav financí a účetnictví
1 akademický pracovník pro výuku předmětu Daně a účetnictví
 
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • vědecká hodnost CSc., Ph.D., případně zahájené studium doktorského studijního programu v příslušné oblasti
  • publikační činnost v oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o vzdělávání a profesní růst
  • schopnost týmové práce
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Nástup 1. 9. 2010.

Přihlášky zasílejte do 6. 6. 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: mdrahotuska@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Inzerát zveřejněn v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 6. 5. 2010.