Výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků ÚPV - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav pedagogických věd

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic:

Akademický pracovník pro výuku předmětů z oblasti andragogiky
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru andragogika
 • pedagogicko-vědecká hodnost profesor
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
 • morální a občanská bezúhonnost
 • aktivní znalost anglického jazyka
 
Akademický pracovník pro výuku předmětů z oblasti preprimární pedagogiky
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru předškolní pedagogiky
 • pedagogicko-vědecká hodnost doc.
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
 • morální a občanská bezúhonnost
 • aktivní znalost anglického jazyka
 
Akademický pracovník pro výuku předmětů z oblasti sociální práce
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru sociální práce
 • pedagogicko-vědecká hodnost doc.
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
 • morální a občanská bezúhonnost
 • aktivní znalost anglického jazyka
 

Nástup od 1. září 2010.

Průvodní dopis s profesním životopisem zasílejte do 25. 3. 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pracovních pozic.