Výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků pro ÚMM a ÚPE - FaME

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků pro:

Ústav managementu a marketingu
akademický pracovník pro výuku předmětů v anglickém jazyce - Mezinárodní marketing, management a Marketingové aplikace
 
Ústav podnikové ekonomiky
akademický pracovník pro výuku předmětu Podniková ekonomika
 
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • vědecká hodnost CSc., Ph.D., případně zahájené studium doktorského studijního programu v příslušné oblasti
  • publikační činnost v oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o vzdělávání a profesní růst
  • schopnost týmové práce
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Nástup 1. 9. 2010.

Přihlášky zasílejte do 8. 8. 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Inzerát zveřejněn v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 8. 7. 2010.