Výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků pro ÚTTTK a ÚIOŽP - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků pro:

Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
Požadavky:
 • ukončené VŠ vzdělání v příslušném popř. příbuzném oboru
 • vědecká hodnost Ph.D.
 • odpovídající pedagogická a vědecká způsobilost
 • publikační činnost zaručující brzkou habilitaci
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • práce na PC
 • morální a občanská bezúhonnost
Předpokládaný nástup 1. září 2010.
 
Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
 1. akademický pracovník pro výuku v oboru Analytická chemie
  Požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání v oboru Analytická chemie
  • ukončené doktorské studium příslušného směru (Ph.D., CSc.)
  • publikační činnost
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost
  • zájem o další vzdělávání
  • komunikace v anglickém jazyce
  • morální a občanská bezúhonnost

   
 2. akademický pracovník pro výuku v oboru souvisejícím s Ochranou životního prostředí
  Požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání v oboru souvisejícím s ochranou životního prostředí (environmentální technologie, chemie životního prostředí, ekologie, toxikologie nebo příbuzné obory)
  • ukončené doktorské studium příslušného směru (Ph.D., CSc.)
  • publikační činnost
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost
  • zájem o další vzdělávání
  • komunikace v anglickém jazyce
  • morální a občanská bezúhonnost
Předpokládaný nástup 1. srpna 2010.
 

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 6. května 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
personální oddělení
Ing. Martina Drahotuská
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: mdrahotuska@rektorat_utb_cz.

K žádosti je potřeba doložit kopie diplomů a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Inzerát zveřejněn v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 8. 4. 2010.