Výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků pro ÚSS - FLKŘ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Ústav systémových studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic:

Akademický pracovník pro obor aplikované psychologie
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v příslušném oboru
 • akademicko-vědecký titul Ph.D., popřípadě studium doktorského programu příslušného oboru výhodou
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
 • vysoké pracovní nasazení
 • schopnost pracovat v týmu
 • morální a občanská bezúhonnost
 • znalost anglického jazyka
 
Akademický pracovník pro obor environmentalistiky
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v příslušném oboru
 • vědecko-pedagogická hodnost doc., akademicko-vědecký titul Ph.D., popřípadě studium doktorského programu příslušného oboru podmínkou
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
 • vysoké pracovní nasazení
 • schopnost pracovat v týmu
 • morální a občanská bezúhonnost
 • znalost anglického jazyka
 

Nástup od 1. září 2010.

Průvodní dopis s profesním životopisem zasílejte do 22. 8. 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.