Výběrové řízení na obsazení pozic Lektor AJ, NJ, ředitelé ústavů, tajemník fakulty - FLKŘ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakluta logistiky a krizového řízení

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic:

Lektor/ka anglického jazyka
Lektor/ka německého jazyka
pro Oddělení jazykové přípravy, Ústav systémových studií v Uherském Hradišti
 
Požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání filologické či pedagogické
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
 • schopnost týmové práce
 • vysoké pracovní nasazení a flexibilita
 • morální a občanská bezúhonnost
Nástup dle dohody.
 
 
Ředitelé ústavů
 • Ústav logistiky a krizového řízení
 • Ústav ekonomie
 • Ústav práva
 • Ústav managementu
 • Ústav systémových studií
 • Ústav pokročilých studií (Praha - Vinoř)
 
Požadavky:
 • akademický nebo vědecko-výzkumný pracovník
 • řídící a manažerské schopnosti
 • pedagogická a vědecká praxe, publikační činnost
 • morální a občanská bezúhonnost
 • komunikace v AJ
Předpokládaný nástup 1. 1. 2010.
 
 
Tajemník fakulty
Požadavky:
 • VŠ vzdělání
 • znalost následujících zákonů: Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Zákoník práce, Zákon o účetnictví, Zákon o daních z příjmu právnických a fyzických osob, Zákon o dani z přidané hodnoty
 • zkušenosti z oblasti daňového poradenství a auditorské činnosti jsou vítány
 • odborná praxe min. 10 let
 • organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení
 • morální a občanská bezúhonnost
 • znalost anglického jazyka
Předpokládaný nástup 1. 1. 2010.
 
 

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 31. 10. 2009 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Ing. Ivana Hánová,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: hanova@rektorat_utb_cz.

K žádosti o místa akademických pracovníků je třeba doložit kopii dokladů o dosaženém vzdělání, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.