Výběrové řízení na obsazení pozic ředitel/ředitelka nově vzniklých ústavů - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic ředitel/ředitelka nově vzniklých útvarů:

  • Institut zdravotnických studií
  • Ústav porodní asistence
  • Ústav ošetřovatelství
  • Ústav aplikovaných společenských věd
Požadavky:
  • Pedagogicko-vědecká hodnost prof. nebo doc.
  • Řídící a manažerské schopnosti
  • Samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, pracovní nasazení
  • Předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
  • Publikační činnost
  • Znalost anglického jazyka

Nástup dle dohody.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 20. 12. 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání a profesní životopis s údaji o dosavadní praxi.

FHS si vyhrazuje právo na případné neobsazení pozic.

Text výběrového řízení publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 20. 11. 2008.