Výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro ÚTMP - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro Ústav technologie a mikrobiologie potravin.

Požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání v oboru chemie a technologie potravin, příp. příbuzném oboru se zaměřením na technologii výroby potravin živočišného původu
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo CSc., popř. předpoklad jejího brzkého získání
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou činnost
  • publikační činnost
  • morální a občanská bezúhonnost
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Předpokládaný nástup 1. ledna 2011.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 23. října 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Večerková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je potřeba doložit kopie dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.