Výběrové řízení na obsazení pozice Akademického pracovníka MaD - FMK

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic:

Akademický pracovník
v oboru: Multimedia a design.

Požadavky:
  • pedagogická a odborná praxe min. 5 let
  • organizační schopnosti, flexibilita, vysoké pracovní nasazení
  • morální a občanská bezúhonnost
  • znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup 1. září 2009.

Přihlášky zasílejte do 16. srpna 2009 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.