Výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka ÚO - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka: Ředitel/ředitelka Ústavu ošetřovatelství.

Požadavky:
  • Pedagogicko-vědecká hodnost výhodou
  • Řídící a manažerské schopnosti
  • Samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení
  • Předpoklady pro pedagogickou a zejména vědeckou práci
  • Publikační činnost
  • Morální a občanská bezúhonnost
  • Aktivní znalost anglického jazyka

Nástup dle dohody.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 09. 08. 2009 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání a profesní životopis s údaji o dosavadní praxi.

FHS si vyhrazuje právo na případné neobsazení pozice.