Výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro ÚRRVSP - FaME

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro:

Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
akademický pracovník pro výuku předmětů v oboru regionální rozvoj a veřejná správa
 
Požadováno je:
zaměření na problematiku projektového managementu ve veřejné správě a regionálním rozvoji, veřejných zakázek a veřejné podpory a problematiku hospodářské a sociální soudržnosti EU a strukturálních fondů EU
 
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • vědecká hodnost CSc., Ph.D., případně zahájené studium doktorského studijního programu v příslušné oblasti
  • publikační činnost v oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o vzdělávání a profesní růst
  • schopnost týmové práce
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Nástup 1. 2. 2011.

Přihlášky zasílejte do 2. 1. 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.