Výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro ÚPIIS - FaME

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů - akademický pracovník pro výuku předmětů Informační systémy, Základy podnikových informačních systémů, Počítačová podpora podnikových systémů, Elektronické obchodování.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • vědecká hodnost CSc., Ph.D., případně zahájené studium doktorského studijního programu v příslušné oblasti
  • publikační činnost v oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o vzdělávání a profesní růst
  • schopnost týmové práce
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Nástup 1. 1. 2011.

Přihlášky zasílejte do 4. 12. 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Inzerát zveřejněn v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 4. 11. 2010.