Výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro ÚIOŽP - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro Ústav inženýrství ochrany životního prostředí.

Požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání v oboru souvisejícím s ochranou životního prostředí (environmentální technologie, chemie životního prostředí, environmentální analýza, ekologie, toxikologie nebo příbuzné obory)
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo CSc., popř. předpoklad brzkého získání Ph.D.
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost
  • publikační aktivita
  • zájem o další vzdělávání
  • komunikace v anglickém jazyce
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup 1. září 2010.

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 22. srpna 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je potřeba doložit kopie diplomů a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.