Výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro ÚRRVSP - FaME

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva - akademický pracovník pro výuku předmětů v oboru právo.

Požadováno je:

Zaměření na problematiku práva ve veřejné správě a práva EU.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru
  • akademicko-vědecký titul Ph.D., CSc., případně zahájené studium doktorského studijního programu v příslušné oblasti
  • publikační činnost v oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o vzdělávání a profesní růst
  • schopnost týmové práce
  • občanská bezúhonnost
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce, zahraniční studijní stáž výhodou

Nástup 1. 9. 2011.

Průvodní dopis s profesním životopisem zasílejte do 5. 6. 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
Nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K přihlášce je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.