Výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro ÚTTK - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky.

Požadavky:
  • ukončené VŠ vzdělání v příslušném příp. příbuzném oboru
  • akademicko-vědecká hodnost Ph.D., CSc., popř. předpoklad jejího brzkého získání
  • odpovídající pedagogická a vědecká způsobilost
  • odpovídající publikační činnost
  • znalost práce na PC
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup 1. září 2011.

Průvodní dopis s profesním životopisem zasílejte do 2. 7. 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
Nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je potřeba doložit kopie diplomů a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.