Výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro ÚRRVSP - FaME

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva - akademický pracovník pro výuku předmětů v oboru regionální rozvoj a veřejná správa.

Požadováno je:
  • Zaměření na problematiku projektového managementu ve veřejné správě a regionálním rozvoji
  • Orientace v otázkách hospodářské a sociální soudržnosti EU a strukturálních fondů EU
Požadavky:
  • VŠ vzdělání minimálně magisterského stupně v příslušném oboru
  • akademicko-vědecký titul Ph.D., CSc., případně zahájené studium doktorského studijního programu v příslušné oblasti
  • publikační činnost v oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
  • zájem o vzdělávání a profesní růst
  • schopnost týmové práce
  • občanská bezúhonnost
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Nástup 1. 2. 2012.

Průvodní dopis s profesním životopisem zasílejte do 8. 1. 2012 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
Nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.