Výběrové řízení na obsazení pozice akademický pracovník - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice akademický pracovník - Ředitel Ústavu pedagogických věd

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru sociální práce a sociální politika, popř. sociologie, andragogika
  • pedagogicko-vědecká hodnost (Ph.D. v oboru sociální práce a sociální politika)
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
  • řídící schopnosti
  • praxe v oboru minimálně 7 let
  • praxe ve vedoucích funkcích minimálně 5 let
  • zkušenosti s lektorskou činností
  • znalost anglického jazyka

Nástup od 1. 2. 2008.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 12. ledna 2008 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Mgr. Zuzana Fišerová,
Mostní 5139,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: fiserova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání a profesní životopis s údaji o dosavadní praxi.

Text výběrového řízení byl publikován v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 13.12.2007.