Výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník pro ÚPV - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav pedagogických věd

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník pro výuku sociálně pedagogických předmětů.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru sociální pedagogika
  • pedagogicko-vědecká hodnost prof., doc. nebo Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení studijního doktorského programu příslušného humanitního oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
  • morální a občanská bezúhonnost
  • aktivní znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup září 2010.

Průvodní dopis s profesním životopisem zasílejte do 29. 8. 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Večerková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pracovních pozic.