Výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník pro ÚO - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník pro Ústav ošetřovatelství.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání minimálně magisterského stupně v oboru ošetřovatelství
  • akademicko-vědecký titul Ph.D., CSc. výhodou
  • samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoké pracovní nasazení
  • předpoklady pro pedagogickou a zejména vědeckou práci
  • publikační činnost v oboru
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce
  • morální a občanská bezúhonnost.

Nástup září 2011.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 16. 7. 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
Nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K přihlášce je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti, přehled publikační činnosti, čestné prohlášení o bezúhonnosti a osvědčení o výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra.

FHS si vyhrazuje právo na případné neobsazení pozice.