Výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník se specializací na grafický design ÚVT - FMK (UH)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunkací
Ústav vizuální tvorby se sídlem v Uherském Hradišti

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník se specializací na grafický design.

Požadavky:
  • vědecko-pedagogický titul profesor, docent, Ph.D. nebo doktorské studium
  • pedagogická a odborná praxe v oboru minimálně 15 let
  • tvůrčí činnost v oboru grafický design
  • organizační schopnosti, flexibilita, bezúhonnost, vysoké pracovní nasazení
  • znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup 15. března 2011.

Přihlášky zasílejte do 3. 3. 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi, přehled publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Inzerát zveřejněn v regionálním vydání MF Dnes ve čtvrtek 3. 2. 2011.