Výběrové řízení na obsazení pozice Pečovatelka v hlídacím koutku KOALA - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Pečovatelka v hlídacím koutku KOALA.

Požadavky:
  • střední vzdělání s maturitou, přednostně se zdravotnickým zaměřením
  • komunikační znalost anglického jazyka
  • výtvarné, pohybové nebo hudební vlohy výhodou
  • občanská a morální bezúhonnost
  • dobrý zdravotní stav

Nástup od 01. 06. 2011.

Průvodní dopis s profesním životopisem zasílejte do 12. 5. 2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Ing. Martina Drahotuská,
Nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz .

K žádosti je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pracovních pozic.