Výběrové řízení na obsazení pozice Tajemník - tajemnice FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií

Děkan fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice:
Tajemník - tajemnice FHS
(zástup po dobu mateřské a rodičovské dovolené).

Požadavky:
  • VŠ vzdělání ekonomického směru
  • znalosti následujících zákonů: Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Zákoník práce, Zákon o účetnictví, Zákon o daních z příjmu právnických a fyzických osob, Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon o zadávání veřejných zakázek
  • zkušenosti z oblasti daňového poradenství a auditorské činnosti jsou vítány
  • schopnost samostatného tvůrčího řešení problémů
  • organizační a komunikační schopnosti, vysoké pracovní nasazení
  • morální a občanská bezúhonnost
  • znalost jednoho světového jazyka

Předpokládaný nástup říjen 2010.

Průvodní dopis s profesním životopisem zasílejte do 20. 8. 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Večerková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení o bezúhonnosti.

FHS si vyhrazuje právo na neobsazení pracovních pozic.