Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Právník/právnička - Rekt.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Právník/právnička.

Náplň práce:

Komplexní realizace právní agendy univerzity: řešení smluvních a majetkoprávních vztahů mezi UTB a partnery, příprava podkladů a kontrola návrhů vnitřních předpisů a norem, spolupráce při zpracovávání podkladů pro veřejné zakázky, vedení evidence smluv, právní konzultace a poradenská činnost pro vedení a součásti UTB, další právní činnosti.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání právnického směru (min. magisterský stupeň)
  • praxe v oboru min. 5 let
  • znalost hospodářského práva (uzavírání smluv)
  • znalost Zákona o zadávání veřejných zakázek
  • znalost problematiky vnitropodnikových norem a směrnic
  • znalost právního prostředí veřejných vysokých škol výhodou
  • velmi dobrá znalost práce na PC
  • občanská bezúhonnost
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Nástup dle dohody.

Motivační dopis zasílejte spolu s profesním životopisem do 16. 11. 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
personální oddělení
Mgr. Jana Večerková
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti (příp. výpis z rejstříku trestů).