Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Právník/právnička - Rekt.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Právník/právnička.

Náplň práce:

Komplexní realizace právní agendy univerzity: řešení smluvních a majetkoprávních vztahů mezi UTB a partnery, příprava podkladů a kontrola návrhů vnitřních předpisů a norem, spolupráce při zpracovávání podkladů pro veřejné zakázky, vedení evidence smluv, právní konzultace a poradenská činnost pro vedení a součásti UTB, další právní činnosti.

Požadavky:
 • VŠ vzdělání právnického směru (min. magisterský stupeň)
 • praxe v oboru min. dva roky
 • znalost občanského a obchodního práva
 • znalost zákona o veřejných zakázkách
 • znalost problematiky vnitropodnikových norem a směrnic
 • znalost právního prostředí veřejných vysokých škol výhodou
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • občanská bezúhonnost
 • komunikativnost, organizační schopnosti
 • smysl pro týmovou spolupráci
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce

Nástup dle dohody.

Motivační dopis zasílejte spolu s profesním životopisem do 30.4.2011 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
personální odbor
Ing. Martina Drahotuská
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: personalni@utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti (příp. výpis z rejstříku trestů).